Drinks

  • Drinks

  • Cherry Blossom

   Hot sake & cherry liqueur

  • Ginger Snap

   Hot sake & Domaine de Canton Ginger Liqueur

  • House Hot Sake

  • Lotus

   Hot sake and elderflower liqueur

  • Lychee

   7.00

   Hot sake & lychee liqueur

  • Purple Haze

   Hot sake & raspberry liqueur

  • Samurai

   Hot sake & Takara Plum Wine

x